ScourDox

About/Om

English

The ScourDox project started when Landstinget Dalarnas Bibliotek and informationcentral (LDBIB) wanted to try to develop their own journal resolver. Tony Mattson, a web developer that worked at LDBIB, developed the first version of ScourDox. This replaced the commercial software that LDBIB previously used. Early on two other counties started using the project as well.

When Emil Hemdal started working at LDBIB he developed the second version of ScourDox that is in use today. Currently there are six other counties in Sweden using ScourDox.

Swedish

ScourDox projektet startades när Landstinget Dalarans Bibliotek och informationscentral (LDBIB) ville prova att utveckla deras egen tidskriftsresolver. Tony Mattson, en webbutvecklare som jobbade på LDBIB, utvecklade den första versionen av ScourDox. Denna ersatte den kommersiella mjukvaran som LDBIB använde då. Tidigt i utvecklingen började två andra landsting att använda ScourDox.

När Emil Hemdal började jobba på LDBIB så utvecklade han den andra versionen av ScourDox som används idag. För närvarande är det sex andra landsting som använder ScourDox.

Support

English

Support is not given at this time other than to cooperating hospital libraries. When we get at source-code repository up and running we will have a limited support for the general public, only helping with bug requests.

Swedish

Support ges för närvarande endast till samarbetande sjukhusbibliotek. När vi får igång en källkodsdistributionsplats så kommer vi kunna erbjuda en begränsad support för allmänheten, dock endast för bug förfrågningar.

Contact/Kontakt

English

To get contact with the developer, send an email to w...@ltdalarna.se.

Swedish

För att komma i kontakt med utvecklaren, skicka ett e-postmeddelande till w...@ltdalarna.se.

Source-code/Källkod

English

ScourDox is a free and open source software licensed under the AGPLv3. Unfortunately we haven't had the chance to publish the source yet on GitHub because of time restraints and that the code is in need of some cleanup to make sure that people interested in the code shouldn't have too much difficulty setting ScourDox up.

Swedish

ScourDox är en fri och öppen källkods mjukvara lisencerad under AGPLv3. Tråkigt nog har vi inte haft chansen att publicera källkoden på GitHub ännu för att vi har haft ont om tid och att källkoden är i behov av en uppstädning för att se till att personer som är intresserade i koden inte ska ha för stora svårigheter att sätta upp ScourDox.